Välkommen

Velkommen / Velkominn /  Vælkomin / Tikilluarit / Tervetuloa/ Welcome

NSU är nu NordUng!

NSU is now NordYouth!

Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbete (NSU) har bytt sitt namn till  Nordisk Ungdomsorganisation (NordUng). Den nya adressen till webbplatsen är www.nordung.org
Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbete (NSU) has changed its name to Nordisk Ungdomsorganisation (NordUng), which is in English Nordic Youth Organisation (NordYouth). The new address to the webpage is www.nordyouth.org