new_NSU_Logo_noText.png

Välkommen

Velkommen / Velkominn /  Vælkomin / Tikilluarit / Tervetuloa/ Welcome

Nordisk Samorganisation

för Ungdomsarbete

12 november 2020

Låt oss se positivt på 2021!

Under fliken Aktiviteter finns det nu preliminär information om NSU:s aktiviteter inför 2021! Temat för 2021 är "Bygga Broar för Framtiden" och året är också ett speciellt på det sättet att NSU firar 75 års jubileum!

5 oktober 2020

Dynamo framskrider

Under oktober - november håller NSU två Dynamo-verkstäder där unga har behandlar insamlat material om ledarskap av ungdomsföreningar och skapar filmer om dessa. Efter detta följer en intensiv period av editering av materialet. Se mer bilder på NSU:s Facebook sida HÄR.

23 september 2020

Hybrid innovation!

Deltagande på distans är vardag i 2020 -Men vi utvecklade ett hybrid format där deltagare möts fysiskt i satellitgrupper på regional/nationell nivå och dessa kopplas samman online. Såhär körde NSU & ÅUF kursen Sexess och resultatet överträffade förväntningarna! Även Europarådet var intresserad av detta innovativa format och bad oss om en presentation som inspiration för andra internationella organisationer.

Kort om NSU

Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbete (NSU) är en paraplyorganisation för ungdomsorganisationer främst i Norden, men även andra Europeiska länder önskar samarbeta med de nordiska. Ungdom, frivillighet och föreningsliv är grunden för samarbetet mellan dessa i NSU.
Tack till medlemsorganisationer och finansiärer för ert stöd som möjliggör NSU:s verksamhet!

Nordisk Samorganisation för  Ungdomsarbete

info@nsunet.org

+358 407031948

Stusnäsvägen 102 c, 25870 Dragsfjärd, Finland