Aktiviteter / Activities

SVE: Vill du engagera dig i aktuella samhällsfrågor, vill du utveckla dig själv, och är du redo att träffa nya nordiska vänner? Då har du kommit till rätt ställe. I NSU arbetar vi med att ge ungdomar i frivilligorganisationer en möjlighet att utveckla kompetenser, påverka samhället och uppleva Norden.
 
ENG: Do you want to engage in current social issues, increase personal development and get new friends from the Nordic countries and the rest of Europe? Then you have come to the right place. Welcome to NSU´s educational seminars, training, youth exchanges, study visits and campaigns!
Tack till medlemsorganisationer och finansiärer för ert stöd som möjliggör NSU:s verksamhet!
Thank you member organisations and funders for your support that make NSU´s activities reality!

EYF.jpg
Logo_NORDBUK_official.png
Nordplus.jpg
erasmus+logo.jpg
Europe_for_citizens.jpg

Kommande aktiviteter / Upcoming activities

Screenshot 2021-02-26 at 9.25.38.png
Spridning av digitala kursen Dynamo /
Spreading of the digital course Dynamo

Maj 2021 / May 2021

SVE:

Under 2019 - 2021 har vi i NSU arbetat med att skapa material för den digitala kursen Dynamo -och kursen har publicerats här på NSU:s webbplats i april 2021. Detta är ändå bara början -vi kommer med tiden att fylla på med ytterligare moduler om de ämnen vi behandlar på NSU:s aktiviteter. De nuvarande modulerna handlar bland annat om ledarskap och administration av ungas föreningsverksamhet. Vi har även finansiering för spridning av kursen, vilket vi delar med oss till organisationer som vill hjälpa oss sprida kursen.

ENG:

We in NSU have during 2019 - 2021 created material for the Dynamo online course -and the course has been published here at NSU´s webpage in April 2021. This is however just the beginning; we will continue to add modules about the topics we address on NSU´s activities. The current course modules are about  leadership and administration of youth organisations. We also have budget for local/national for dissemination of the course, and we give out funding to organisations that want to help us disseminate the course.

Call_youth.jpg
Ungdomsvecka: Historia för Framtiden
Youth Week: History for the Future

6-12 augusti 2021 (inklusive resdagar) i Danmark

6-12 August 2021 (including travel days) in Denmark

SVE:

Målgrupp: Aktiviteten är för människor i alla åldrar, men roll- och deltagarformatet beror på åldern. Denna inbjudan är för nordiska och baltiska unga i åldern 14-30, och en annan inbjudan publiceras för gäster i åldern 31+.

Ungdomsveckan behandlar NSU:s tema 2021: "Bygga Broar för Framtiden" och fokuserar på vad man kan lära sig från de senaste 75 årens historia för att hjälpa till att bygga ett mer inkluderande och fredligt samhälle för framtiden.

ENG:

Target group: The activity will be for people of all ages, but the role and participation format depend on the age. This invitation is for Nordic and Baltic participants in the age 14-30, and another invitation is published for guests in age 31+.

The Youth Week is linked to NSU´s 2021 theme "Building Bridges for the Future" and focuses on what we can learn from the history of the past 75 years and how we can use this learning to enhance a more inclusive and peaceful society in the future.

Ladda ner inbjudan HÄR! Download invitation HERE!

Ladda ner ansökan HÄR! Download application HERE!

Call_adults.jpg
Historia för Framtiden - Inbjudan för vuxna gäster
History for the Future - Invitation for adult guests

6-9 augusti 2021 (inklusive resdagar) i Danmark

6-9 August 2021 (including travel days) in Denmark

SVE:

Målgrupp: Aktiviteten är för människor i alla åldrar, men roll- och deltagarformatet beror på åldern. Denna inbjudan är till deltagare för ungdomsveckan i åldern 14-30, och en annan inbjudan publiceras för gäster i åldern 31+.

Ungdomsveckan behandlar NSU:s tema 2021: "Bygga Broar för Framtiden" och fokuserar på vad man kan lära sig från de senaste 75 årens historia för att hjälpa till att bygga ett mer inkluderande och fredligt samhälle för framtiden.

ENG:

Target group: The activity will be for people of all ages, but the role and participation format depend on the age. This invitation is for Youth Week participants in the age 14-30, and another invitation is published for guests in age 31+.

The Youth Week is linked to NSU´s 2021 theme "Building Bridges for the Future" and focuses on what we can learn from the history of the past 75 years and how we can use this learning to enhance a more inclusive and peaceful society in the future.

Ladda ner inbjudan HÄR! Download invitation HERE!

Ladda ner ansökan HÄR! Download application HERE!

Call_leaders.jpg
Ansök om ledarplatser till Ungdomsveckan
Call for leaders for the Youth Week

6-12 August 2021 i Danmark + 2-dagars förberedande möte i juli

6-12 August 2021 in Denmark + 2-day preparatory meeting in July

SVE:

Vi letar efter en mångsidig grupp av 5-6 individer (helst i åldern 20-30) från de nordiska/baltiska länderna att forma ledarteamet för Ungdomsveckan "History for the Future". Att vara en medlem i ledarteamet betyder att du är med om att utveckla Ungdomsveckans innehåll och leda programmet och/eller göra praktiska uppgifter. Se nedan vad Ungdomsveckan handlar om.

Som ledare får du kostnader för resor och inkvartering täckta. Lön betalas inte, men värdefull lärdom och mycket skoj är garanterat!

Vi har preliminärt redan format teamet, men har plats för 1-2 personer till med de rätta kompetenserna. Ansök genom att sända ett epost till info@nsunet.org och skriv varför du vill bli del av detta team och vilka liknande erfarenheter du har!

ENG:

We look for a diverse group of 5-6 individuals (primary in age 20-30) from the Nordic/Baltic countries to form the leader team for the Youth Week "History for the Future". Being a leader team member means you are part of developing the Youth Week content and facilitating the content and/or doing practical tasks. See below what the Youth Week is about.

As team members your travel and accommodation costs are covered. Salary is not paid for the task, but valuable learning and a lot of fun is guaranteed!

We have preliminary already formed the team, but we would have place for 1-2 persons more with the right competences. Apply just by sending an email to info@nsunet.org to tell why you would like to be part of this team and what experience you have of similar tasks! 

Screenshot 2021-05-17 at 11.55.45.png
Seminarium: Nordliga Broar
Seminar: Northern Bridges

1-4 september 2021 (inklusive resdagar) i Tallin, Estland

1-4 September 2021 (including travel days) in Tallinn, Estonia

SVE:

Målgrupp: Styrelsemedlemmar, anställda och volontärer i nordiska och baltiska ungdomsföreningar.

Ålder: 20+

Seminariet behandlar NSU:s tema 2021: "Bygga Broar för Framtiden" och fokuserar på hur ungdomsföreningar kan ta tag i polarisering och exkludering i samhället och öka samspelet mellan unga med olika bakgrund.

Detta seminarium i Tallin kommer att hållas precis innan NSU:s Föreningsmöte i Helsingfors, så seminariedeltagarna får gärna också delta i mötet.

ENG:

Target group: Board members, employees and volunteers in Nordic and Baltic youth organisations.

The Seminar is linked to NSU´s 2021 theme "Building Bridges for the Future" and focuses on how youth organisations can address polarisation and exclusion in the society and how to increase the interaction between young people with different backgrounds.

This seminar in Tallinn will be held right before NSU:s General Assembly and 75 years anniversary in Helsinki, so seminar participants are welcome to participate also in the meeting.

Ladda ner inbjudan HÄR! Download invitation HERE!

Ladda ner ansökan HÄR! Download application HERE!

IMG_2601.jpeg
Kurser, verkstäder och möten
Courses, workshops and meetings

Tidtabell och plats enligt överenskommelse med deltagarna

Dates and places are agreed with the participants

SVE:

NSU kommer under 2021 att arrangera flera kurser, verkstäder och möten för att förbereda och utvärdera de övriga aktiviteterna, skapa mer innehåll till Dynamo online kursen och för att göra riktlinjer för följande års aktiviteter. Eftersom dessa aktiviteter kommer att vara av liten skala, kommer vi att kontakta våra medlemmar direkt angående rekrytering deltagare, och informerar i social media och här på sidan ifall det finns platser ytterligare lediga.

ENG:

NSU will in 2021 arrange several courses, workshops and meetings to prepare and evaluate the other activities, create more content for the Dynamo online course and to make guidelines for the following years' activities. As these will be small scale activities, we will contact our members directly regarding recruitment of participants, and inform in social media and here on the page if there are places available.

Varför Delta? / Why Participate?