Aktiviteter

Vill du engagera dig i aktuella samhällsfrågor, vill du utveckla dig själv, och är du redo att träffa nya nordiska vänner? Då har du kommit till rätt ställe. I NSU arbetar vi med att ge ungdomar i frivilligorganisationer en möjlighet att utveckla kompetenser, påverka samhället och uppleva Norden.

Vi strävar efter att använda de nordiska språken så mycket som möjligt på aktiviteterna för att stärka ungas nordiska språkförståelse. I och med att Norden blir allt mer multikulturell hålls ändå aktiviteter vid behov på engelska, eller parallellt på fler språk. Huvudsaken är att vi förstår varandra, eller hur?

NSU:s aktiviteter följer årliga teman som väljs baserat på aktuella ämnen i samhället. Temat för 2017 var inkludering och för 2018 jämställdhet. Under 2019 arbetar vi enligt frasen "Smart Miljö, Smart Livsstil" vilket ger utrymme både för aktiviteter om digitalisering och kompetensutveckling i ungdomsarbetet, samt motsatsen, d.v.s. en livsstil utan dagens teknik. Temat för 2020 kommer att vara hälsa.

NSU:s medlemsorganisationer har i första hand rätt till deltagarplatserna på aktiviteterna, men ifall det finns extra platser är även utomstående deltagare välkomna.

Tack till medlemsorganisationer och finansiärer för ert stöd som möjliggör NSU:s verksamhet!

Kommande aktiviteter

 
Dynamo Anställning

Förlängd fram till augusti 2020 pga COVID-19

Kan du göra korta filmer, podcasts, texter och grafiskt material? Kontakta oss så kan vi tillsammans se på vilket sätt du kunde arbeta med den digitala Dynamo kursen!

Läs mer HÄR!

Dynamo: Verkstad 1

Flyttas framåt, 3 dagar maj/juni 2020 (+resor) i Klaksvík, Färöarna

Beskrivning: Småskalig verkstad där en grupp på 7 personer producerar moduler för digitala Dynamo kursen i form av korta filmer, podcasts, texter och grafiskt material. Modulerna kommer att basera sig på både på information som NSU samlat under senaste års aktiviteter och och på kunskap som gruppen har eller finner genom studier.

Deltagarprofil: Unga från främst i åldern 20-29 som är duktiga t.ex. på att göra korta filmer och podcasts, skriva och editera texter, göra grafisk layout, editera bilder, teckna serier eller måla.

Ansökningstiden har gått ut och deltagarna är valda. Datumet justeras i samförstånd med deltagarna enligt COVID-19 situationen.

Dynamo: Verkstad 2

3 dagar i slutet av juli 2020 (+ resor) i Lofoten, Norge

Tema: Utveckling av ungdomssektorn i Norden och Baltikum

Beskrivning: Småskalig verkstad där en grupp på 7-8 personer producerar moduler för digitala Dynamo kursen i form av korta filmer, podcasts, texter och grafiskt material. Modulerna kommer att basera sig på både på information som NSU samlat under senaste års aktiviteter och och på kunskap som gruppen har eller finner genom studier.

Deltagarprofil: Unga från främst i åldern 20-29 som är duktiga t.ex. på att göra korta filmer och podcasts, skriva och editera texter, göra grafisk layout, teckna serier eller måla.

Finansiellt: NSU står för boende och mat, samt ersätter resekostnader till vissa max gränser.

Ansökan: Instruktioner för ansökan publiceras i april 2020.

Kurs för ungdomsledare: Sexess

Flyttats till 12-17 augusti 2020 pga COVID-19, hålls i Malmö, Sverige

Tema: Ungas sexuella hälsa

Beskrivning: 4-dagars kurs  (+ restid) med syftet att stärka ungdomsledares (anställda och frivilliga) kapacitet att stödja ungas sexuella hälsa. Sexess är en del av NSU´s 2020 satsning på temat Hälsa.

Deltagarprofil: Ungdomsledare och unga som fungerar som hjälpledare i organisationerna, främst i åldern 20-35. Deltagarna kommer både från Norden och östra Europa, så kursspråket är därmed engelska.

Ladda ner INBJUDAN!  Förnyad inbjudan publiceras snart!

Ladda ner ANSÖKAN!

The Best Version of Yourself

Flyttas till 11-17 oktober 2020 pga COVID-19, hålls i Island

Vill du...

... klargöra dina mål angående studier eller arbete?

... sträva mot framgång i sport eller andra hobbyer?

... träna inre styrka för att övervinna svårigheter i livet?

... vara en stödjande vän i vått och torrt?

... bli den BÄSTA VERSIONEN AV DIG SJÄLV?

JA?! Detta är innehållet för NSU:s Nordiska Ungdomsvecka 2020, så kom med!

Ladda ner INBJUDAN! Förnyad inbjudan publiceras snart!

Ladda ner ANSÖKAN!

 

Varför delta i våra aktiviteter?

Nordisk Samorganisation för  Ungdomsarbete

info@nsunet.org

+358 407031948

Stusnäsvägen 102 c, 25870 Dragsfjärd, Finland