Aktiviteter

Vill du engagera dig i aktuella samhällsfrågor, vill du utveckla dig själv, och är du redo att träffa nya nordiska vänner? Då har du kommit till rätt ställe. I NSU arbetar vi med att ge ungdomar i frivilligorganisationer en möjlighet att utveckla kompetenser, påverka samhället och uppleva Norden.

Vi strävar efter att använda de nordiska språken så mycket som möjligt på aktiviteterna för att stärka ungas nordiska språkförståelse. I och med att Norden blir allt mer multikulturell hålls ändå aktiviteter vid behov på engelska, eller parallellt på fler språk. Huvudsaken är att vi förstår varandra, eller hur?

NSU:s aktiviteter följer årliga teman som väljs baserat på aktuella ämnen i samhället. Temat för 2017 var inkludering och för 2018 jämställdhet. Under 2019 arbetar vi enligt frasen "Smart Miljö, Smart Livsstil" vilket ger utrymme både för aktiviteter om digitalisering och kompetensutveckling i ungdomsarbetet, samt motsatsen, d.v.s. en livsstil utan dagens teknik. Temat för 2020 kommer att vara hälsa.

NSU:s medlemsorganisationer har i första hand rätt till deltagarplatserna på aktiviteterna, men ifall det finns extra platser är även utomstående deltagare välkomna.

Tack till medlemsorganisationer och finansiärer för ert stöd som möjliggör NSU:s verksamhet!

Kommande aktiviteter

 
Dynamo: Verkstad 2

30 september - 4 oktober 2020 (inkl. resor) i Lofoten, Norge

Tema: Utveckling av ungdomssektorn i Norden och Baltikum

Beskrivning: Småskalig verkstad där en grupp på 5-6 personer producerar moduler för digitala Dynamo kursen i form av korta filmer, podcasts, texter och grafiskt material. Modulerna kommer att basera sig på både på information som NSU samlat under senaste års aktiviteter och och på kunskap som gruppen har eller finner genom studier.

Deltagarprofil: Unga från främst i åldern 20-29 som är duktiga t.ex. på att göra korta filmer och podcasts, skriva och editera texter, göra grafisk layout, teckna serier eller måla.

Finansiellt: NSU står för boende och mat, samt ersätter resekostnader.

Övrigt: Verkstaden arrangeras tillsammans med förberedande mötet för Ungdomsveckan, så båda grupperna är på samma plats på samma gång.

Inbjudan kan laddas ner HÄR!

Ansökan kan laddas ner HÄR! Tidsfristen för ansökan har gått ut, men hör av dig om du önskar delta för platser kan bli lediga ifall antagna deltagare avstår.

Ungdomsvecka: The Best Version of Yourself

Planerad att hållas 11-17 oktober 2020, men blir antagligen framflyttad till vinter 2020-2021 p.g.a. covid-19,  i Selfoss och Reykjavik, Island

Vill du...

... klargöra dina mål angående studier eller arbete?

... sträva mot framgång i sport eller andra hobbyer?

... träna inre styrka för att övervinna svårigheter i livet?

... vara en stödjande vän i vått och torrt?

... bli den BÄSTA VERSIONEN AV DIG SJÄLV?

JA?! Detta är innehållet för NSU:s Nordiska Ungdomsvecka 2020, så kom med!

Ladda ner INBJUDAN!

Ladda ner ANMÄLAN! Anmälningsfrist förlängd till 15 oktober 2020!

Ledare till Ungdomsveckan sökes!

Förberedande möte: 1 - 4 oktober i Lofoten, Norge (tillsammans med Dynamo WS 2)

Ungdomsveckan: Antagligen vinter 2020-2021 i Selfoss och Reykjavik, Island

Som ledare är du en del av den grupp som står för programmet på Ungdomsveckan "The Best Version of Yourself", samt hjälper till med det praktiska. I denna roll lär du dig mycket nytt samtidigt som det är skoj att verka i ett nordiskt team! Se inbjudan ovan för Ungdomsveckan för mera detaljer om innehållet.

Vi söker 3-4 ledare i åldern 20-35 främst från Island, Danmark, Tyskland och Finland (enligt finansiärernas restriktioner), men ifall vi inte fyller teamet med personer från dessa länder söker vi även i andra länder. Prioritet ges till dem som har deltagit i någon av NSU:s ledarskapskurser.

Alla kostnader för resor, mat och boende ersätts både för det förberedande mötet och för Ungdomsveckan, men lön betalas inte.

Vi söker ledare kontinuerligt tills teamet är fyllt. Om du är intresserad, kontakta Pia på NSU:s sekretariat på adressen info@nsunet.org.

Dynamo: Verkstad 3

28 oktober - 1 november 2020 (inkl. resor) på Färöarna

Beskrivning: Småskalig verkstad där en grupp på 7-8 personer producerar moduler för digitala Dynamo kursen i form av korta filmer, podcasts, texter och grafiskt material. Modulerna kommer att basera sig på både på information som NSU samlat under senaste års aktiviteter och och på kunskap som gruppen har eller finner genom studier.

Deltagarprofil: Unga från främst i åldern 20-29 som är duktiga t.ex. på att göra korta filmer och podcasts, skriva och editera texter, göra grafisk layout, editera bilder, teckna serier eller måla.

Inbjudan kan laddas ner HÄR!

Ansökan kan laddas ner HÄR! Tidsfristen för ansökan har gått ut, men hör av dig om du önskar delta för platser kan bli lediga ifall antagna deltagare avstår.

Dynamo Anställning

Förlängd fram till november 2020 pga COVID-19

Kan du göra korta filmer, podcasts, texter och grafiskt material? Kontakta oss så kan vi tillsammans se på vilket sätt du kunde arbeta med den digitala Dynamo kursen!

Läs mer HÄR!

 

Varför delta i våra aktiviteter?

Nordisk Samorganisation för  Ungdomsarbete

info@nsunet.org

+358 407031948

Stusnäsvägen 102 c, 25870 Dragsfjärd, Finland