Aktiviteter

Vill du engagera dig i aktuella samhällsfrågor, vill du utveckla dig själv, och är du redo att träffa nya nordiska vänner? Då har du kommit till rätt ställe. I NSU arbetar vi med att ge ungdomar i frivilligorganisationer en möjlighet att utveckla kompetenser, påverka samhället och uppleva Norden.

NSU:s aktiviteter följer årliga teman som väljs baserat på aktuella ämnen i samhället. Temat för 2017 var inkludering och för 2018 jämställdhet. Under 2019 arbetade vi enligt frasen "Smart Miljö, Smart Livsstil" vilket gav utrymme både för aktiviteter om digitalisering och kompetensutveckling i ungdomsarbetet, samt motsatsen, d.v.s. en livsstil utan dagens teknik. Temat för 2020 är hälsa och för 2021 "Bygga Broar för Framtiden".

NSU är en organisation som är närvarande i det civila samhället. NSU är politiskt neutral men genom våra aktiviteter erbjuder vi ungdomar olika format att öka sitt samhällsengagemang. Vi gör detta genom att vart år arrangera:
- aktiviteter där ungdomar lär sig om ett ämne och sedan multiplicerar sitt lärande lokalt där aktiviteten hålls och/eller online, och
- kompetensbyggande aktiviteter för ungdomar och ungdomsarbetare för att utveckla kunskap, färdigheter som behövs för samhällsengagemang, inkluderande organisationsledning och personlig tillväxt.


Genom detta aktivitetsformat ökar NSU ungdomars aktiva deltagande samt främjar kompetensutveckling. NSU:s evenemang för spridning av information (mässor, offentliga spridningshändelser) kräver ofta sektorsövergripande samarbete med institutioner, kommuner och företag, vilket ökar deras deltagande i ungdomsområdet.

Vi strävar efter att använda de nordiska språken så mycket som möjligt på aktiviteterna för att stärka ungas nordiska språkförståelse. I och med att Norden blir allt mer multikulturell och vissa aktiviteter deltagare från Baltikum eller andra delar av Europa, hålls aktiviteter vid behov på engelska, eller parallellt på flera språk. Huvudsaken är att vi förstår varandra, eller hur?

NSU:s medlemsorganisationer har i första hand rätt till deltagarplatserna på aktiviteterna, men ifall det finns extra platser är även utomstående deltagare välkomna.

Tack till medlemsorganisationer och finansiärer för ert stöd som möjliggör NSU:s verksamhet!

Kommande aktiviteter

 
Publicering av digitala kursen Dynamo 

April 2021

Under 2019 - 2021 har vi i NSU arbetat med att skapa material för den digitala kursen Dynamo -och kursen publiceras här på NSU:s webbplats inom april 2021. Detta är ändå bara början -vi kommer med tiden att fylla på med ytterligare moduler om de ämnen vi behandlar på NSU:s aktiviteter.

De moduler som kommer att publiceras i april handlar bland annat om ledarskap och administration av ungas föreningsverksamhet. Vi har även finansiering för spridning av kursen, och vi återkommer snart med information om hur er organisation kan ta del av denna finansiering.

NU: Ansök om ledarplatser till Ungdomsveckan

9-15 August 2021 i Danmark + 2-dagars förberedande möte i juli

Vi ledar efter en mångsidig grupp av 5-6 individer (helst i åldern 20-30) från de nordiska/baltiska länderna att forma ledarteamet för Ungdomsveckan "History for the Future". Att vara en medlem i ledarteamet betyder att du är med om att utveckla Ungdomsveckans innehåll och leda programmet och/eller göra praktiska uppgifter. Se nedan vad Ungdomsveckan handlar om.

Som ledare får du kostnader för resor och inkvartering täckta. Lön betalas inte, men värdefull lärdom och mycket skoj är garanterat!

 

Ansök genom att sända ett epost till info@nsunet.org t och skriv varför du vill bli del av detta team! Inbjudan är öppen tills teamet är fyllt, men den första rundan av val görs baserat på ansökningar vi mottagit inom 15:e april -så du har bästa chanser ifall du ansöker senast då.

Ungdomsvecka: Historia för Framtiden

9-15 August 2021 (inklusive resdagar) i Danmark

Målgrupp: Unga, prioritet ges till dem som är i åldersgruppen 14-22. Även äldre ungdomar är välkomna, och får gärna en roll som ledare av något slag, enligt den egna kompetensnivån.

Seminariet behandlar NSU:s tema 2021: "Bygga Broar för Framtiden" och fokuserar på vad man kan lära sig från de senaste 75 årens historia för att hjälpa till att bygga ett mer inkluderande och fredligt samhälle för framtiden.

Inbjudan publiceras i april 2021.

Seminarium: Nordliga Broar

1-4 September 2021 (inklusive resdagar) i Tallin, Estland

Målgrupp: Styrelsemedlemmar, anställda och volontärer i nordiska och baltiska ungdomsföreningar.

Ålder: 20+

Seminariet behandlar NSU:s tema 2021: "Bygga Broar för Framtiden" och fokuserar på hur ungdomsföreningar kan ta tag i polarisering och exkludering i samhället och öka samspelet mellan unga med olika bakgrund.

Detta seminarium i Tallin kommer att hållas precis innan NSU:s Föreningsmöte i Helsingfors, så seminariedeltagarna får gärna också delta i mötet.

Inbjudan publiceras i februari 2021.

Kurser, verkstäder och möten

Tidtabell och plats enligt överenskommelse med deltagarna

NSU kommer under 2021 att arrangera flera kurser, verkstäder och möten för att förbereda och utvärdera de övriga aktiviteterna, skapa mer innehåll till Dynamo online kursen och för att göra riktlinjer för följande års aktiviteter. Eftersom dessa aktiviteter kommer att vara av liten skala, kommer vi att kontakta våra medlemmar direkt angående rekrytering deltagare, och informerar i social media och här på sidan ifall det finns platser ytterligare lediga.

 

Varför delta i våra aktiviteter?

Nordisk Samorganisation för  Ungdomsarbete

info@nsunet.org

+358 407031948

Stusnäsvägen 102 c, 25870 Dragsfjärd, Finland