Aktiviteter

Vill du engagera dig i aktuella samhällsfrågor, vill du utveckla dig själv, och är du redo att träffa nya nordiska vänner? Då har du kommit till rätt ställe. I NSU arbetar vi med att ge ungdomar i frivilligorganisationer en möjlighet att utveckla kompetenser, påverka samhället och uppleva Norden.

I samarbete med våra medlemsorganisationer arrangerar vi ungdomsutbyten, kurser, seminarier och konferenser. Våra aktiviteter bygger på interaktiv icke-formell inlärning, vilket betyder att vi utbyter erfarenheter och lär oss av varandra. Programmen innehåller en del teori men också många praktiska övningar.

Vi strävar efter att använda de nordiska språken så mycket som möjligt på aktiviteterna för att stärka ungas nordiska språkförståelse. I och med att Norden blir allt mer multikulturell hålls ändå aktiviteter vid behov på engelska, eller parallellt på fler språk. Huvudsaken är att vi förstår varandra, eller hur?

NSU:s aktiviteter följer årliga teman som väljs baserat på aktuella ämnen i samhället. Temat för 2017 var inkludering och för 2018 jämställdhet. Under 2019 arbetar vi enligt frasen "Smart Miljö, Smart Livsstil" vilket ger utrymme både för aktiviteter om digitalisering och kompetensutveckling i ungdomsarbetet, samt motsatsen, d.v.s. en livsstil utan dagens teknik.

NSU:s medlemsorganisationer har i första hand rätt till deltagarplatserna på aktiviteterna, men ifall det finns extra platser är även utomstående deltagare välkomna.

Tidigare aktiviteter

Screenshot 2020-06-30 at 9.19.43.png
***Inbjudan***  Ledarkurs: Sexess

26 - 30/31 augusti 2020 i Köpenhamn, Danmark

Även deltagande på distans och i satellit-grupper möjlig!

Tema: Ungas sexuella hälsa

Beskrivning: 4-dagars kurs  (+ restid) med syftet att stärka ungdomsledares (anställda och frivilliga) kapacitet att stödja ungas sexuella hälsa. Sexess är en del av NSU´s 2020 satsning på temat Hälsa.

Deltagarprofil: Ungdomsledare och unga som fungerar som hjälpledare/frivilliga i organisationerna, främst i åldern 20-35. Deltagarna kommer både från Norden och östra Europa, så kursspråket är därmed engelska.

Ladda ner INBJUDAN!

Ladda ner ANSÖKAN!

De sökande antas vartefter ansökningar mottas fram till att kursen är full. I valet av deltagare tar man i beaktande deltagarprofil, sökandes motivation och önskan om geografisk spridning i gruppen.

Screenshot 2020-01-20 at 8.56.23.png
Engage Learn Facilitate (ELF2)

8-16 februari 2020 i Vsetice, Tjeckien

Denna kurs bygger på ELF kursen som hölls i 2019 i Danmark men fördjupar sig ännu mer i icke-formell inlärning. Kursen är för ungdomsledare (anställda och volontärer).

 

Deltagande i kursen är möjligt för representanter från de organisationer som listat sig som partners då finansiering ansöktes. Anmälningsfristen var den 15:e november och kursen är fullsatt.

Future_invite1.jpg
The Future 21-24.11.2019

Detta är seminariet där aktörer i nordiska och baltiska ungdomsorganisationer möts för att sätta standarden för framtida ungdomsarbete! Se till att du är på plats!

Tema: Utveckling av ungdomssektorn i Norden och Baltikum

Målgrupp: Aktiva frivilliga, anställda och styrelsemedlemmar i organisationernas, 20 år och äldre

Programpunkter:

- Vision: Hur ser framtida ungdomsarbete ut?

- Tandem inlärning: Anställda/styrelsemedlemmar och frivilliga lär av varann

- God praxis: Ungdomars engagemang, ledarskap, struktur, ekonomi, service, verktyg

- Online kurs: NSU producerar i 2020 en digital kurs om modernt ungdomsarbete -vad ska den innehålla?

- Samarbete: I vilket format ska vi fortsätta vårt nordiska och baltiska samarbete?

Ladda ner inbjudan HÄR!

Ladda ner ansökan HÄR! 

Seminariet är fullbokat, så det går inte längre att ansöka.

69126976_375188706527919_248532232234965
Kick off 2020 3-6.1.2020

Under de första dagarna i januari kommer en grupp ungdomsledare (anställda och volontärer) att fördjupa sig i 2020 tema, hälsa, och förbereda årets aktiviteter. Deltagarna är valda i och med att de är de ungdomar som utvecklat arbetsprogrammet för 2020.

67814931_638176376673692_476922151901436
Heading 5

Tema: Ungas sexuella hälsa

Beskrivning: 5-dagars kurs med syftet att stärka ungdsomsledares kapacitet att stöda ungas sexuella hälsa.
Delmålen är att deltagarna:
1. kartlägger vad som hindrar ungdomar från att ha en hälsosam syn på sex och sexualitet,
2. utbyter god praxis och utvecklar verktyg för hur man kan stödjer ungdomar mot ha bättre sexuellt
hälsa och
3. utformar och förbereder lokala informationstillfällen för unga på hemorterna om sexuell hälsa.

Deltagarprofil: Ungdomsledare och unga som fungerar som hjälpledare i organisationerna, främst i åldern 20-35. Deltagarna kommer både från Norden och östra Europa.

Inbjudan publiceras i januari 2020.

2019_Nordisk_Teateruke_SplæshCamp_page1.

Delta i en spännande teatervecka tillsammans med närmare 500 andra unga från Norge och övriga Norden! I programmet ingår en mängd olika verkstäder med allt från filmskådespeleri, musikal, stuntfilm och revy till teatersmink, nycirkus och magi!

Deltagarprofil: 13-19 åringar från nordiska länder och områden.

Inbjudan kan laddas ner HÄR och mer information finns på www.nordiskungdomsuke.no

Anmälan: Anmälningstiden har gått ut, men hör dig till kurs@frilynt.no om eventuella kvarvarande platser

Picture2.jpg

Tema: Cirkulär ekonomi

Innehåll: 5 programdagar (+resdagar) då vi lär oss om cirkulär ekonomi och tillsammans med andra organisationer och företag skapar mässa i centrala Helsingfors om cirkulär ekonomi. 

Deltagarprofil: 16-30 åringar från nordiska och baltiska länder och områden

Inbjudan kan laddas ner HÄR!

Ansökningsformulär kan laddas ner HÄR!

Det är möjligt att anmäla sig fram till att platserna är fyllda. Ansökan sänds till info@nsunet.org.

Screenshot 2020-07-28 at 14.13.52.png
Dynamo: Verkstad 2

30 september - 4 oktober 2020 (inkl. resor) i Lofoten, Norge

Tema: Utveckling av ungdomssektorn i Norden och Baltikum

Beskrivning: Småskalig verkstad där en grupp på 5-6 personer producerar moduler för digitala Dynamo kursen i form av korta filmer, podcasts, texter och grafiskt material. Modulerna kommer att basera sig på både på information som NSU samlat under senaste års aktiviteter och och på kunskap som gruppen har eller finner genom studier.

Deltagarprofil: Unga från främst i åldern 20-29 som är duktiga t.ex. på att göra korta filmer och podcasts, skriva och editera texter, göra grafisk layout, teckna serier eller måla.

Finansiellt: NSU står för boende och mat, samt ersätter resekostnader.

Övrigt: Verkstaden arrangeras tillsammans med förberedande mötet för Ungdomsveckan, så båda grupperna är på samma plats på samma gång.

Inbjudan kan laddas ner HÄR!

Ansökan kan laddas ner HÄR! Tidsfristen för ansökan har gått ut, men hör av dig om du önskar delta för platser kan bli lediga ifall antagna deltagare avstår.

Screenshot 2020-06-30 at 9.32.56.png
Ungdomsvecka: The Best Version of Yourself

Framflyttad till 15-21 februari 2021 p.g.a. covid-19,  i Selfoss och Reykjavik, Island

Vill du...

... klargöra dina mål angående studier eller arbete?

... sträva mot framgång i sport eller andra hobbyer?

... träna inre styrka för att övervinna svårigheter i livet?

... vara en stödjande vän i vått och torrt?

... bli den BÄSTA VERSIONEN AV DIG SJÄLV?

JA?! Detta är innehållet för NSU:s Nordiska Ungdomsvecka 2020, så kom med!

Ladda ner INBJUDAN!

Ladda ner ANMÄLAN! Anmälningsfrist förlängd till 15 november 2020!

BestVersion_SE_team.jpg
Ledare till Ungdomsveckan sökes!

Förberedande möte: 1 - 4 oktober i Lofoten, Norge (tillsammans med Dynamo WS 2)

Ungdomsveckan: Antagligen vinter 2020-2021 i Selfoss och Reykjavik, Island

Som ledare är du en del av den grupp som står för programmet på Ungdomsveckan "The Best Version of Yourself", samt hjälper till med det praktiska. I denna roll lär du dig mycket nytt samtidigt som det är skoj att verka i ett nordiskt team! Se inbjudan ovan för Ungdomsveckan för mera detaljer om innehållet.

Vi söker 3-4 ledare i åldern 20-35 främst från Island, Danmark, Tyskland och Finland (enligt finansiärernas restriktioner), men ifall vi inte fyller teamet med personer från dessa länder söker vi även i andra länder. Prioritet ges till dem som har deltagit i någon av NSU:s ledarskapskurser.

Alla kostnader för resor, mat och boende ersätts både för det förberedande mötet och för Ungdomsveckan, men lön betalas inte.

Vi söker ledare kontinuerligt tills teamet är fyllt. Om du är intresserad, kontakta Pia på NSU:s sekretariat på adressen info@nsunet.org.

Screenshot 2020-07-28 at 14.16.16.png
Dynamo: Verkstad 3

28 oktober - 1 november 2020 (inkl. resor) på Färöarna

Beskrivning: Småskalig verkstad där en grupp på 7-8 personer producerar moduler för digitala Dynamo kursen i form av korta filmer, podcasts, texter och grafiskt material. Modulerna kommer att basera sig på både på information som NSU samlat under senaste års aktiviteter och och på kunskap som gruppen har eller finner genom studier.

Deltagarprofil: Unga från främst i åldern 20-29 som är duktiga t.ex. på att göra korta filmer och podcasts, skriva och editera texter, göra grafisk layout, editera bilder, teckna serier eller måla.

Inbjudan kan laddas ner HÄR!

Ansökan kan laddas ner HÄR! Tidsfristen för ansökan har gått ut, men hör av dig om du önskar delta för platser kan bli lediga ifall antagna deltagare avstår.

Screenshot 2020-01-08 at 12.45.54.png
Dynamo Anställning

Förlängd fram till november 2020 pga COVID-19

Kan du göra korta filmer, podcasts, texter och grafiskt material? Kontakta oss så kan vi tillsammans se på vilket sätt du kunde arbeta med den digitala Dynamo kursen!

Läs mer HÄR!

Arsanerit-81_edited.jpg
Back to the Roots

9-17 augusti 2019

Tema: Kulturellt arv och traditioner

Innehåll: 6 programdagar (+resdagar) där vi lär av varandra om nordisk kultur och traditioner - som motvikt till den digitala värld vi lever i idag.

Deltagarprofil: 16-24 åringar från Norden.

Aktiviteten är fullbokad, så det går inte längre att anmäla sig.

2018-05-10 11.32.27.jpg
Ledarskapskurs: Explore. Lead. Facilitate. (ELF)

20-24 mars 2019 i Köpenhamn, Danmark

Tema: Icke-formell inlärning

Innehåll: Fyra dagar (+resdagar) som på ett praktiskt sätt förbereder deltagarna för att leda kommande NSU-aktiviteter. Deltagarna får kunskaper och färdigheter i att leda sessioner enligt icke-formella inlärningsmetoder och tips och tricks för hur man hanterar en ungdomsgrupp på bästa sätt så alla får chansen att lära sig på sitt sätt. Programmet innehåller även kartläggning av de egna kompetenserna och planering av personlig utveckling, samt konkret planering av kommande aktiviteter.

Deltagarprofil: 18-29 åringar som planerar fungera som ledare för NSU:s 2019/2020 aktiviteter.

Deltagarantal: 2 person per NSU-medlemsorganisation

Inbjudan och mer information ges i januari 2019.

IMG_3962.jpeg
NGO Regeneration

3-6 januari 2019 i Stockholm, Sverige

Tema: Utveckling av Nordiskt-Baltiskt ungdomsarbete

Inbjudan kan laddas ner HÄR!

Preliminärt program kan laddas ner HÄR!

Anmälningsformulär kan laddas ner HÄR!