Nordisk Samorganisation för  Ungdomsarbete

info@nsunet.org

+358 407031948

Stusnäsvägen 102 c, 25870 Dragsfjärd, Finland

Aktiviteter

Vill du engagera dig i aktuella samhällsfrågor, vill du utveckla dig själv, och är du redo att träffa nya nordiska vänner? Då har du kommit till rätt ställe. I NSU arbetar vi med att ge ungdomar i frivilligorganisationer en möjlighet att utveckla kompetenser, påverka samhället och uppleva Norden.

Vi strävar efter att använda de nordiska språken så mycket som möjligt på aktiviteterna för att stärka ungas nordiska språkförståelse. I och med att Norden blir allt mer multikulturell hålls ändå aktiviteter vid behov på engelska, eller parallellt på fler språk. Huvudsaken är att vi förstår varandra, eller hur?

NSU:s aktiviteter följer årliga teman som väljs baserat på aktuella ämnen i samhället. Temat för 2017 var inkludering och för 2018 jämställdhet. Under 2019 arbetar vi enligt frasen "Smart Miljö, Smart Livsstil" vilket ger utrymme både för aktiviteter om digitalisering och kompetensutveckling i ungdomsarbetet, samt motsatsen, d.v.s. en livsstil utan dagens teknik. Temat för 2020 kommer att vara hälsa.

NSU:s medlemsorganisationer har i första hand rätt till deltagarplatserna på aktiviteterna, men ifall det finns extra platser är även utomstående deltagare välkomna.

Tack till medlemsorganisationer och finansiärer för ert stöd som möjliggör NSU:s verksamhet!

Kommande aktiviteter

 
Future_invite1.jpg

Detta är seminariet där aktörer i nordiska och baltiska ungdomsorganisationer möts för att sätta standarden för framtida ungdomsarbete! Se till att du är på plats!

Tema: Utveckling av ungdomssektorn i Norden och Baltikum

Målgrupp: Aktiva frivilliga, anställda och styrelsemedlemmar i organisationernas, 20 år och äldre

Programpunkter:

- Vision: Hur ser framtida ungdomsarbete ut?

- Tandem inlärning: Anställda/styrelsemedlemmar och frivilliga lär av varann

- God praxis: Ungdomars engagemang, ledarskap, struktur, ekonomi, service, verktyg

- Online kurs: NSU producerar i 2020 en digital kurs om modernt ungdomsarbete -vad ska den innehålla?

- Samarbete: I vilket format ska vi fortsätta vårt nordiska och baltiska samarbete?

Ladda ner inbjudan HÄR!

Ladda ner ansökan HÄR! 

Seminariet är fullbokat, så det går inte längre att ansöka.

21-24.11.2019 i Riga, Lettland

Seminarium: FRAMTIDEN för nordiskt och baltiskt ungdomsarbete
69126976_375188706527919_248532232234965

Tema: Utveckling av ungdomssektorn i Norden och Baltikum

 

Beskrivning: I slutet av 2019 påbörjar vi NSU:s insats för att utveckla ungdomssektorn i Norden och Baltikum genom dialog mellan generationerna involverade i ungdomsföreningarna. Projektet består av ett tiotal aktiviteter som resulterar bland annan i skapande av digital kurs.

Deltagarprofil: Främst ungdomar, men också vuxna som arbetar i ungdomsföreningarna. Vi riktar oss både till NSU medlemmarna och till andra ungdomsföreningar i Norden och Balikum.

2019-2021 i norden och baltikum

Dynamo: Projekt med flera aktiviteter
67814931_638176376673692_476922151901436

Tema: Ungas sexuella hälsa

Beskrivning: 5-dagars kurs med syftet att stärka ungdsomsledares kapacitet att stöda ungas sexuella hälsa.
Delmålen är att deltagarna:
1. kartlägger vad som hindrar ungdomar från att ha en hälsosam syn på sex och sexualitet,
2. utbyter god praxis och utvecklar verktyg för hur man kan stödjer ungdomar mot ha bättre sexuellt
hälsa och
3. utformar och förbereder lokala informationstillfällen för unga på hemorterna om sexuell hälsa.

Deltagarprofil: Ungdomsledare och unga som fungerar som hjälpledare i organisationerna, främst i åldern 20-35. Deltagarna kommer både från Norden och östra Europa.

Inbjudan publiceras i januari 2020.

April/Maj 2020 i Kalmar, Sverige

Kurs för ungdomsledare: Sexess
 

Varför delta i våra aktiviteter?