Nordisk Samorganisation för  Ungdomsarbete

info@nsunet.org

+358 407031948

Stusnäsvägen 102 c, 25870 Dragsfjärd, Finland

Aktiviteter

Vill du engagera dig i aktuella samhällsfrågor, vill du utveckla dig själv, och är du redo att träffa nya nordiska vänner? Då har du kommit till rätt ställe. I NSU arbetar vi med att ge ungdomar i frivilligorganisationer en möjlighet att utveckla kompetenser, påverka samhället och uppleva Norden.

Vi strävar efter att använda de nordiska språken så mycket som möjligt på aktiviteterna för att stärka ungas nordiska språkförståelse. I och med att Norden blir allt mer multikulturell hålls ändå aktiviteter vid behov på engelska, eller parallellt på fler språk. Huvudsaken är att vi förstår varandra, eller hur?

NSU:s aktiviteter följer årliga teman som väljs baserat på aktuella ämnen i samhället. Temat för 2017 var inkludering och för 2018 jämställdhet. Under 2019 arbetar vi enligt frasen "Smart Miljö, Smart Livsstil" vilket ger utrymme både för aktiviteter om digitalisering och kompetensutveckling i ungdomsarbetet, samt motsatsen, d.v.s. en livsstil utan dagens teknik. Temat för 2020 kommer att vara hälsa.

NSU:s medlemsorganisationer har i första hand rätt till deltagarplatserna på aktiviteterna, men ifall det finns extra platser är även utomstående deltagare välkomna.

Tack till medlemsorganisationer och finansiärer för ert stöd som möjliggör NSU:s verksamhet!

Kommande aktiviteter

 
69126976_375188706527919_248532232234965

Under de första dagarna i januari kommer en grupp ungdomsledare (anställda och volontärer) att fördjupa sig i 2020 tema, hälsa, och förbereda årets aktiviteter. Deltagarna är valda i och med att de är de ungdomar som utvecklat arbetsprogrammet för 2020.

3-6 januari 2020 i Finland

Kick off 2020
IMG_9281.jpg

Denna kurs bygger på ELF kursen som hölls i 2019 i Danmark men fördjupar sig ännu mer i icke-formell inlärning. Kursen är för ungdomsledare (anställda och volontärer).

 

Deltagande i kursen är möjligt för representanter från de organisationer som listat sig som partners då finansiering ansöktes. Anmälningsfristen var den 15:e november och kursen är fullsatt.

8-16 februari 2020 i Vsetice, Tjeckien

Engage Learn Facilitate (ELF2)
IMG_4021.JPG

Beskrivning: Småskalig verkstad där en grupp på 8-9 personer producerar moduler för digitala Dynamo kursen i form av korta filmer, podcasts, texter och grafiskt material. Modulerna kommer att basera sig på både på information som NSU samlat under senaste års aktiviteter och och på kunskap som gruppen har eller finner genom studier.

Deltagarprofil: Unga från främst i åldern 20-29 som är duktiga t.ex. på att göra korta filmer och podcasts, skriva och editera texter, göra grafisk layout, editera bilder, teckna serier eller måla.

Ladda ner INBJUDAN!

Ladda ner ANSÖKAN! Ansökningsfrist är den 7:e februari 2020.

14-18 april 2020 i Gjógv, Färöarna

Dynamo: Verkstad 1
67814931_638176376673692_476922151901436

Tema: Ungas sexuella hälsa

Beskrivning: 5-dagars kurs med syftet att stärka ungdsomsledares kapacitet att stöda ungas sexuella hälsa.
Delmålen är att deltagarna:
1. kartlägger vad som hindrar ungdomar från att ha en hälsosam syn på sex och sexualitet,
2. utbyter god praxis och utvecklar verktyg för hur man kan stödjer ungdomar mot ha bättre sexuellt
hälsa och
3. utformar och förbereder lokala informationstillfällen för unga på hemorterna om sexuell hälsa.

Deltagarprofil: Ungdomsledare och unga som fungerar som hjälpledare i organisationerna, främst i åldern 20-35. Deltagarna kommer både från Norden och östra Europa.

Inbjudan publiceras i januari 2020.

4 programdagar i maj 2020 i Lund, Sverige

Kurs för ungdomsledare: Sexess
IMG_4021.JPG

Tema: Utveckling av ungdomssektorn i Norden och Baltikum

 

Beskrivning: Småskalig verkstad där en grupp på 8-9 personer producerar moduler för digitala Dynamo kursen i form av korta filmer, podcasts, texter och grafiskt material. Modulerna kommer att basera sig på både på information som NSU samlat under senaste års aktiviteter och och på kunskap som gruppen har eller finner genom studier.

Deltagarprofil: Unga från främst i åldern 20-29 som är duktiga t.ex. på att göra korta filmer och podcasts, skriva och editera texter, göra grafisk layout, teckna serier eller måla.

Finansiellt: NSU står för boende och mat, samt ersätter resekostnader till vissa max gränser.

Ansökan: Instruktioner för ansökan publiceras i februari 2020.

4 dagar i juni 2020 i norra Norge

Dynamo: Verkstad 2
 

Varför delta i våra aktiviteter?