Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbete (NSU) fungerar enligt demokratiska principer och dess ledande organ är Föreningsmötet och Styrelsen. Om du har förslag eller kommentarer angående NSU:s verksam, vänligen kontakta NSU:s ordförande eller sekretariat.
Finn stadgar, handbok och annat NSU material under rubriken Material.

Föreningsmöte och styrelse

Ledning

Föreningsmötet

Föreningsmötet är NSU:s högst beslutande organ och det hålls vart år under en dag i januari-april. Alla NSU:s medlemsorganisationer har rösträtt på föreningsmötet.
 
Föreningsmötet både granskar det gångna årets verksamhet och ekonomi, och beslutar om dessa inför det kommande året.  Föreningsmötet behandlar även det kommande årets arbetsprogram. Ifall stadgeändringar krävs beslutar man om detta på föreningsmötet. 

Styrelse

NSU:s styrelse består av ordförande, vice-ordförande och tre styrelsemedlemmar, samt suppleanter.
Ordförande:
Rene Mejer Lauritsen (4H Danmark)
Vice-ordförande:
Sven Wamser (SdU)
Styrelsemedlemmar:
Petra Ingo (Fs4H)
Brandar Heðinsson (FUR)
Laars Saalik Henningsen (Sorlak)
Suppleanter:
Första suppleant: Kolbrún Lára Kjartansdóttir (UMFI)

Nordisk Samorganisation för  Ungdomsarbete

info@nsunet.org

+358 407031948

Stusnäsvägen 102 c, 25870 Dragsfjärd, Finland