Material

På denna sida finner du material om NSU eller som NSU har producerat. En del dokument är på ett nordiskt språk och andra är på engelska.

On this page you find material about NSU and material that NSU has produced. Some of the material are in English and others are in a Nordic language.
NSU:s stadgar (på svenska)
NSU´s statutes (in Swedish)
Handbok för NSU:s arbete (på danska)
Handbook for work at NSU (in Danish)
Köns-, kultur- och religioninklusiva riktlinjer (på danska)
Gender, culture and religion inclusion guidelines (in Danish)
Guide till digitalt ungdomsarbete (på engelska)
Guide to digital youth work (in English)

Nordisk Samorganisation för  Ungdomsarbete

info@nsunet.org

+358 407031948

Stusnäsvägen 102 c, 25870 Dragsfjärd, Finland